ACHTER DE SCHERMEN

John Brace

CEO Northland Power

Northland Power is met voorsprong de grootste aandeelhouder van de onderneming die Gemini Windpark heet. Hoe is deze onafhankelijke stroomproducent in de Noordzee terecht gekomen, als investeerder? En hoe past Gemini in de groeistrategie van het bedrijf? We vroegen het aan CEO John Brace: wat is zijn visie en hoe zijn de ervaringen met Gemini tot nu toe?

Dank voor uw tijd! Hou kunnen we uw deelname in het Gemini Windpark karakteriseren? Is dit de entree voor Northland Power in de offshore wind-markt?

‘Ik zou het sterker willen neerzetten: Gemini is voor ons echt een bruggenhoofd in deze markt. We keken niet specifiek naar investeringsmogelijkheden in offshore wind, totdat een aantal mogelijke windparken langs kwam. Gemini was daar een van. We hebben ze allemaal bekeken, maar geen voldeed aan onze investeringscriteria. Behalve Gemini – dat scoorde overal goed op. Dus na het nodige aanvullende onderzoek hebben we besloten de sprong te wagen.’

 

Kunt u iets meer zeggen over de criteria die u hanteert bij het beoordelen van investeringskansen zoals Gemini?

‘In de eerste plaats kijken we naar de manier waarop de windenergie in de markt wordt gezet. Zijn de betrokken bedrijven kredietwaardig? En kunnen de opbrengsten die men voorziet ook worden gerealiseerd? Daarna kijken we hoe het windpark wordt gebouwd. Met Siemens en Van Oord aan boord, als aandeelhouder én uitvoerder, zag dat er zeer goed gestructureerd uit. Zeker gezien hun uitgebreide ervaring in de offshore windindustrie. Ook hebben we gekeken naar de benodigde vergunningen: zijn die allemaal verkregen? Het kunnen mobiliseren van het benodigde kapitaal is eveneens een belangrijk criterium. Niet in de laatste plaats kijken we naar het team van mensen dat namens de groep aandeelhouders bij het project betrokken is: dat is exceptioneel.

Laten we niet vergeten dat dit ons grootste project is tot nu toe. De totale realisatiekosten bedragen 4 miljard Canadese Dollars; hiervoor kwamen we niet verder dan 700 à 800 miljoen. Dus het was een grote stap voor ons! Helemaal wanneer je bedenkt dat dit ons eerste offshore windproject was. Dat was voor ons een nieuw concept, waar we aan moesten wennen.’

 

Hoe verhoudt Gemini zich tot de Canadese windmarkt?

‘In Canada hebben we geen offshore windprojecten. Alle windenergie wordt op het land geproduceerd, op het moment circa 11.000 mW in totaal. Northland heeft vier Canadese wind farms, twee in Quebec en twee in Ontario. Nieuwe ontwikkelingen kunnen soms rekenen op weerstand van de omwonenden, maar dat hangt sterk af van de situatie ter plekke en hoe dichtbevolkt het gebied is. In sommige gevallen willen mensen liever geen windturbines in hun omgeving, maar in andere gevallen worden we met open armen welkom geheten. Het is belangrijk met de hele range aan mogelijke emoties op een respectvolle en zorgvuldige manier om te gaan.’

 

Uw bedrijf is nu twee jaar bij Gemini betrokken. Wat zijn uw ervaringen tot dusverre?

‘We zijn zeer tevreden over de voortgang tot nu toe. We hebben maandelijks overleg met de directie, afwisselend op locatie en in Amsterdam. We hebben alle fabrieken inmiddels bezocht waar aan Gemini wordt gewerkt. Daarmee kregen we een gedetailleerd beeld van de hele operatie. Afgemeten aan de resultaten is duidelijk dat het Gemini-team hard werkt. Er is nog veel te doen, maar we zijn blij met hoe het gaat.’

 

Nog even terug naar het bruggenhoofd dat u noemde: is Gemini voor Northland Power de introductie naar de Europese windenergiemarkt?

‘We hebben ons aandeel in de sector al uitgebreid met een 85-procents deelname in een tweede windpark, NordSee One, dat inmiddels ook gebouwd wordt. We kijken naar nieuwe mogelijkheden, zowel in Europa als wereldwijd. Met Gemini operationeel in 2017 zal een groot deel van onze inkomsten afkomstig zijn van offshore windenergie. Wat dat betreft hebben we in korte tijd veel vooruitgang geboekt.

Nog even over Gemini: ik wil graag de bouwers van Van Oord feliciteren met de geweldige klus die zij geklaard hebben. Ze hebben in een wereldrecordtempo alle funderingen geplaatst. Ik wil ook graag het Gemini-team dat voor de aandeelhouders werkt bedanken voor de toewijding aan het project. Keep up the great work!’