www.geminiwindpark.nl

APRIL 2016

Powered by Gemini Windpark

Living on

First power!

Turbines naar zee

 

ONDERTUSSEN IN DE WERELD

Nederland scoort matig op hernieuwbare energie

 

De landen van de Europese Unie hebben in 2009 een richtlijn vastgesteld voor de hoeveelheid energie die uit ‘hernieuwbare’ bronnen wordt gehaald – zoals windenergie. In 2020 moet die doelstelling gerealiseerd zijn, die voor ons land 14 procent bedraagt. Nederland moet nog heel hard aan de slag, om deze ambitie te realiseren. Uit een tussenmeting blijkt dat slechts 5,5 procent van het Nederlandse energieverbruik duurzaam wordt opgewekt. Alleen Frankrijk doet het slechter, zo blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Van de Europese landen heeft een derde de afgesproken doelstellingen al gehaald. De koplopers zijn Zweden (53 procent afkomstig uit vernieuwbare bronnen), Letland (39 procent) en Finland (eveneens 39 procent). Gemiddeld zijn alle landen nog 4 procent van hun doelstelling uit de richtlijn verwijderd. Nederland is daar met 8,5 procent nog ver vanaf. De Algemene Rekenkamer concludeerde in 2015 al dat Nederland in het huidige tempo de duurzaamheidsdoelen niet gaat halen. Volgens de Rekenkamer is er 12,6 miljard euro extra aan investeringen noodzakelijk.

Ondertussen levert Gemini Windpark al vanaf 29 februari 2016 haar eerste bijdrage aan het realiseren van deze doelstellingen. Toen was namelijk het moment van ‘first power’: de eerste stroom werd opgewekt en bereikte Nederland. De komende maanden worden in totaal 150 windturbines geïnstalleerd in de twee delen van het park. In 2017 zal het park naar verwachting gereed zijn en met een capaciteit van 600 MW de komende decennia duurzame energie leveren aan 785.000 Nederlandse huishoudens. Gemini vermindert de Nederlandse jaarlijkse CO₂-uitstoot met 1,25 miljoen ton per jaar.

 

 

 

VORIGE NUMMER

Het Gemini management team

Het windpark in een oogopslag [video]

Highlights 2015

De projectpartners

 

HET GEMINI-TEAM

Heen en weer naar het park

MEER ACTUEEL

 

IN HET VOLGENDE NUMMER

 

Ontmoet het MT Peter Boon en Geert van Ek

De shareholders Van Oord, specialist in maritieme oplossingen

Het Gemini-team Luuk Folkerts en de milieu-impact van Gemini

Terugblik op de BankersDay

Ga hier naar Living on Wind