WORK IN PROGRESS

De financiering van Gemini

Een van de grootste projectfinancieringen ter wereld voor een duurzaam project: het is een prestatie van formaat. Een bedrag van 2,8 miljard aan euro is opgehaald en landt inmiddels in de vorm van 150 windturbines in de Noordzee. Wat komt daar allemaal bij kijken? Een kijkje onder de financiële motorkap van Gemini.

14 mei 2014 is een datum die velen bij Gemini – en daarbuiten – scherp in de herinnering hebben staan. In de aanloop was er hard gewerkt om onder toezicht van de notaris alle benodigde handtekeningen te kunnen zetten: financial close. Vergelijkbaar met de aankoop van een eigen huis komen dan alle lijnen bij elkaar. Een operatie waar enkele honderden mensen bij betrokken waren. Om te beginnen bij de vier aandeelhouders van Gemini (Northland Power, Siemens, HVC en Van Oord) die gezamenlijk 440 miljoen euro aan eigen vermogen hebben ingebracht. Twee daarvan zijn beursgenoteerd, hetgeen extra eisen stelt in termen van verantwoording en dergelijke. Daarnaast hebben 15 banken en financiële instellingen 2 miljard euro toegezegd, waarvan de Europese Investeringsbank ca. 500 miljoen euro voor haar rekening neemt. De helft van dit bedrag – één miljard dus – wordt gedekt voor zogenaamde exportkredietverzekeringen. Hierbij wordt een lening gegarandeerd door een nationale overheid, in het geval van Gemini met name België, Denemarken en Duitsland. Tegenover een premie staat een gunstiger geprijsde lening en de banken in kwestie lopen minder risico.

Het financiële sluitstuk wordt gevormd door 200 miljoen aan achtergestelde leningen en 200 miljoen aan Pre Completion Revenues: de opbrengsten aan stroom nog voordat het windpark wordt opgeleverd.

 

 

 

Maandelijks beschikbaar

Om de bouw- en ontwikkelingskosten van 2,8 miljard euro te kunnen betalen is 640 miljoen euro direct na de financial close gestort. Het overige geld wordt maandelijks beschikbaar gesteld, via drawdowns – ook wel capital calls genoemd. In goed Nederlands: trekkingen. De Gemini-organisatie moet hiervoor de bewijslast indienen, een utilization request. Hiermee wordt de stand van de bouwwerkzaamheden aangetoond en aangegeven waar de trekking voor gebruikt zal worden. Het is een grondige, secure en intensieve manier van werken, die echter essentieel is voor de voortgang van het project. Het kleinste foutje kan leiden tot een stop in de uitbetaling. Een dergelijke situatie moet te allen tijde worden voorkomen: zero default staat in grote letters boven de financieringsstrategie van Gemini. Daarin slaagt de organisatie tot nu toe uitstekend.

 

Persoonlijk bijgepraat

Een ander belangrijk onderdeel van de werkzaamheden bestaat uit het goed op de hoogte te houden van alle betrokken partijen; pro active finance. Sinds het begin van het project is het aantal banken dat participeert bijvoorbeeld met 10 toegenomen. Communicatie met deze grote groep banken zou via de centrale penvoerder van de externe financiers kunnen lopen, maar Gemini kiest daar niet voor. De banken worden afzonderlijk bezocht en persoonlijk bijgepraat over de ontwikkeling van het project. Dat zorgt voor veel vertrouwen, wat weer goed is voor de toekomst. Tijdens de jaarlijkse BankersDay worden alle financiers uitgenodigd en krijgen zij – in 2016 letterlijk met een rondvlucht boven het park – het actuele zicht op de voortgang van Gemini.

Voor de komende twee jaar staan in financieel opzicht nog twee milestones op het programma. De eerste is eind 2016, wanneer de laatste turbine is opgeleverd en de project completion daar is. Het tweede belangrijke moment volgt bij een mogelijke herfinanciering van het project, die voor 2017/18 gepland staat.